English Name Scientific Name German Name Spanish Name
Marble-faced Bristle-Tyrant Pogonotriccus ophthalmicus Schwarzohr-Laubtyrann Orejerito Jaspeado
Southern Bristle-Tyrant Pogonotriccus eximius Weißaugen-Laubtyrann Orejerito Cejudo
Venezuelan Bristle-Tyrant@ Pogonotriccus venezuelanus Karibiklaubtyrann Orejerito Venezolano
Spectacled Bristle-Tyrant Pogonotriccus orbitalis Augenring-Laubtyrann Orejerito de Anteojos
Antioquia Bristle-Tyrant@ Pogonotriccus lanyoni Antioquialaubtyrann Orejerito Antioqueño
Black-fronted Tyrannulet Phylloscartes nigrifrons Schwarzstirn-Laubtyrann Orejerito Frentinegro
Ecuadorian Tyrannulet Phylloscartes gualaquizae Graukronen-Laubtyrann Orejerito Ecuatoriano
Rufous-lored Tyrannulet@ Phylloscartes flaviventris Rostzügel-Laubtyrann Orejerito Amarillo
Cinnamon-faced Tyrannulet Phylloscartes parkeri Zimtgesicht-Laubtyrann Orejerito de Parker
Minas Gerais Tyrannulet@ Phylloscartes roquettei Gelbbürzel-Laubtyrann Orejerito de Minas Gerais
Mottle-cheeked Tyrannulet Phylloscartes ventralis Olivgelb-Laubtyrann Orejerito Oliváceo
Sao Paulo Tyrannulet Phylloscartes paulistus Zwerglaubtyrann Orejerito de Sao Paulo
Oustalet's Tyrannulet@ Phylloscartes oustaleti Gelbohr-Laubtyrann Orejerito de Oustalet
Serra do Mar Tyrannulet@ Phylloscartes difficilis Olivgrau-Laubtyrann Orejerito de Serro do Mar
Alagoas Tyrannulet@ Phylloscartes ceciliae Alagoaslaubtyrann Orejerito de Alagoas
Panamanian Tyrannulet@ Phylloscartes flavovirens Panamalaubtyrann Orejerito Verdiamarillo
Olive-green Tyrannulet Phylloscartes virescens Guyanalaubtyrann Orejerito Verdoso
Rufous-browed Tyrannulet Phylloscartes superciliaris Weißwangen-Laubtyrann Orejerito Cejirrufo
Bay-ringed Tyrannulet Phylloscartes sylviolus Rostring -Laubtyrann Orejerito Ojirroja
Restinga Tyrannulet@ Phylloscartes kronei Uferlaubtyrann Orejerito de Restinga
Bahia Tyrannulet@ Phylloscartes beckeri Bahialaubtyrann Orejerito de Becker
Bronze-olive Pygmy-Tyrant Pseudotriccus pelzelni Bronzeolivtyrann Tiranuelo Bronceado
Hazel-fronted Pygmy-Tyrant Pseudotriccus simplex Roststirntyrann Tiranuelo Simplo
Rufous-headed Pygmy-Tyrant Pseudotriccus ruficeps Rotkopftyrann Tiranuelo Cabecirrojo
Eared Pygmy-Tyrant Myiornis auricularis Ohrfleck-Zwergtyrann Mosqueta Enana
White-bellied Pygmy-Tyrant Myiornis albiventris Weißbauch-Zwergtyrann Mosqueta Ventriblanca
Black-capped Pygmy-Tyrant Myiornis atricapillus Schwarzkappen-Zwergtyrann Mosqueta Capirotada
Short-tailed Pygmy-Tyrant Myiornis ecaudatus Stummelschwanz-Zwergtyrann Mosqueta Colicorta
Scale-crested Pygmy-Tyrant Lophotriccus pileatus Schuppenkopftyrann Cimerillo Andino
Long-crested Pygmy-Tyrant Lophotriccus eulophotes Weißbauch-Schuppenkopftyrann Cimerillo Crestilargo
Unstreaked Tit-Tyrant@ Uromyias agraphia Weißbauch-Tachurityrann Cachudito Liso
Agile Tit-Tyrant Anairetes agilis Brauentachurityrann Cachudito Ágil
Ash-breasted Tit-Tyrant Anairetes alpinus Graubrust-Tachurityrann Cachudito Pechicenizo
Black-crested Tit-Tyrant Uromyias nigrocristatus Schwarzhauben-Tachurityrann Cachudito Crestinegro
Pied-crested Tit-Tyrant Anairetes reguloides Streifenbauch-Tachurityrann Cachudito Crestiblanco
Yellow-billed Tit-Tyrant Anairetes flavirostris Gelbschnabel-Tachurityrann Cachudito Piquiamarillo
Juan Fernandez Tit-Tyrant@ Anairetes fernandezianus Juan-Fernandez-Tachurityrann Cachudito de Juan Fernandez
Tufted Tit-Tyrant Anairetes parulus Meisentachurityrann Cachudito Piquinegro
Many-colored Rush-Tyrant Tachuris rubrigastra Vielfarben-Tachurityrann Sietecolores
Sharp-tailed Tyrant Culicivora caudacuta Spitzschwanz-Grastyrann Tachurí Coludo
Bearded Tachuri Polystictus pectoralis Streifenkinn-Grastyrann Tachurí Barbado
Grey-backed Tachuri@ Polystictus superciliaris Graunacken-Grastyrann Tachurí Grís
Crested Doradito Pseudocolopteryx sclateri Schopfsumpftyrann Doradito Copetón
Dinelli's Doradito Pseudocolopteryx dinellianus Dinellisumpftyrann Doradito Tucumáno
Subtropical Doradito Pseudocolopteryx acutipennis Olivgrüner Sumpftyrann Doradito Oliváceo
Warbling Doradito Pseudocolopteryx flaviventris Braunrücken-Sumpftyrann Doradito Común
Tawny-crowned Pygmy-Tyrant Euscarthmus meloryphus Graubrust-Zwergtyrann Tiranuelo Copetón
Rufous-sided Pygmy-Tyrant Euscarthmus rufomarginatus Weißkehl-Zwergtyrann Tiranuelo Flanquirrufo
Streak-necked Flycatcher Mionectes striaticollis Graukappen-Pipratyrann Mosquero Gorgiestriado
Olive-striped Flycatcher Mionectes olivaceus Olivkopf-Pipratyrann Mosquero Oliváceo
Ochre-bellied Flycatcher Mionectes oleagineus Ockerbauch-Pipratyrann Mosquero Aceitunado
McConnell's Flycatcher Mionectes macconnelli Schwarzschnabel-Pipratyrann Mosquero de McConnell
Grey-hooded Flycatcher Mionectes rufiventris Graukopf-Pipratyrann Mosquero Ladrillito
Rufous-breasted Flycatcher Leptopogon rufipectus Rostbrust-Laubtyrann Orejero Pechirrufo
Inca Flycatcher@ Leptopogon taczanowskii Graugesicht-Laubtyrann Orejero Inca
Sepia-capped Flycatcher Leptopogon amaurocephalus Braunkappen-Laubtyrann Orejero Coronipardo
Slaty-capped Flycatcher Leptopogon superciliaris Schieferkappen-Laubtyrann Orejero Coronigrís
Variegated Bristle-Tyrant Pogonotriccus poecilotis Zimtbinden-Laubtyrann Orejerito Variegado
Chapman's Bristle-Tyrant Pogonotriccus chapmani Olivkappen-Laubtyrann Orejerito de Chapman
Mottle-backed Elaenia Elaenia gigas Schuppenolivtyrann Fiofío Gigante
Brownish Elaenia Elaenia pelzelni Brauntyrann Fiofío Pardo
Plain-crested Elaenia Elaenia cristata Braunscheitel-Olivtyrann Fiofío Crestado
Rufous-crowned Elaenia Elaenia ruficeps Rostnacken-Olivtyrann Fiofío Crestirrufo
Lesser Elaenia Elaenia chiriquensis Grauwangen-Olivtyrann Fiofío Belicoso
Mountain Elaenia Elaenia frantzii Nordanden-Olivtyrann Fiofío Montano
Highland Elaenia Elaenia obscura Hochland-Olivtyrann Fiofío Oscuro
Great Elaenia Elaenia dayi Reisenolivtyrann Fiofío de Day
Sierran Elaenia Elaenia pallatangae Sierraolivtyrann Fiofío de Pallatanga
Greater Antillean Elaenia Elaenia fallax Hispaniolaolivtyrann Fiofío Canoso
White-throated Tyrannulet Mecocerculus leucophrys Weißkehl-Tachurityrann Piojito Gargantilla
White-tailed Tyrannulet Xanthomyias poecilocercus Weißschwanz -Tachurityrann Piojito Coliblanco
Buff-banded Tyrannulet Xanthomyias hellmayri Fahlbinden-Tachurityrann Piojito de los Pinos
Rufous-winged Tyrannulet Xanthomyias calopterus Rotschwingen-Tachurityrann Piojito Alirrufo
Sulphur-bellied Tyrannulet Xanthomyias minor Gelbbauch-Tachurityrann Piojito Azufre
White-banded Tyrannulet Xanthomyias stictopterus Weißbinden-Tachurityrann Piojito Alifranjeado
Torrent Tyrannulet Serpophaga cinerea Sturzbach-Kleintyrann Piojito Guardarríos
Sooty Tyrannulet Serpophaga nigricans Rußkleintyrann Piojito Grís
River Tyrannulet Serpophaga hypoleuca Uferkleintyrann Piojito Ribereño
White-bellied Tyrannulet Serpophaga munda Weißbauch-Kleintyrann Piojito Ventriblanco
White-crested Tyrannulet Serpophaga subcristata Weißscheitel-Kleintyrann Piojito Tiquitiqui
Straneck's Tyrannulet Serpophaga griseicapilla Grauscheitel-Kleintyrann Piojito de Straneck
Plain Inezia Inezia inornata Grauscheitel-Tachurityrann Piojito Picudo
Slender-billed Inezia Inezia tenuirostris Olivbraun-Tachurityrann Piojito Picofino
Amazonian Inezia Inezia subflava Braunscheitel-Tachurityrann Piojito Pantanero
Pale-tipped Inezia Inezia caudata Blassspitzen-Tachurityrann Piojito Coludo
Lesser Wagtail-Tyrant Stigmatura napensis Nördlicher Stelzentachurityrann Rabicano menor
Bahia Wagtail Tyrant@ Stigmatura bahiae Bahia Stelzentachurityrann Rabicano de Bahia
Greater Wagtail-Tyrant Stigmatura budytoides Südlicher Stelzentachurityrann Rabicano Mayor
White-lored Tyrannulet Ornithion inerme Weißzügel-Kleintyrann Mosquerito Moteado
Yellow-bellied Tyrannulet Ornithion semiflavum Gelbbauch-Kleintyrann Mosquerito Ventriamarillo
Brown-capped Tyrannulet Ornithion brunneicapillus Braunkappen-Kleintyrann Mosquerito Coronipardo
Northern Beardless-Tyrannulet Camptostoma imberbe Nördlicher Blasskleintyrann Mosquerito Imberbe
Southern Beardless-Tyrannulet Camptostoma obsoletum Südlicher Blasskleintyrann Mosquerito Silbón
Mouse-colored Tyrannulet Phaeomyias murina Graubraunkleintyrann Piojito Pardo
Tumbesian Tyrannulet Phaeomyias tumbezana
Northern Scrub-Flycatcher Sublegatus arenarum Nördlicher Strauchtyrann Mosquero Matorralero Norteño
Southern Scrub-Flycatcher Sublegatus modestus Südlicher Strauchtyrann Mosquero Matorralero Sureño
Amazonian Scrub-Flycatcher Sublegatus obscurior Amazonas-Strauchtyrann Mosquero Matorralero Amazónica
Suiriri Flycatcher Suiriri suiriri Grauscheitel-Olivtyrann Fiofío Suirirí
Chapada Suiriri Suiriri islerorum
Yellow-crowned Tyrannulet Tyrannulus elatus Gelbschnabel-Olivtyrann Mosquerito Coronado
Forest Elaenia Myiopagis gaimardii Weißscheitel-Olivtyrann Fiofío Selvático
Grey Elaenia Myiopagis caniceps Grautyrann Fiofío Gris
Foothill Elaenia Myiopagis olallai Vorgebirgs-Olivtyrann Fiofío Submontano
Pacific Elaenia Myiopagis subplacens Weißbrauen-Olivtyrann Fiofío del Pacifico
Yellow-crowned Elaenia Myiopagis flavivertex Goldscheitel-Olivtyrann Fiofío Coroniamarillo
Jamaican Elaenia@ Myiopagis cotta Weißkehl-Olivtyrann Fiofío Jamaicano
Greenish Elaenia Myiopagis viridicata Grüntyrann Fiofío Verdoso
Grey-and-white Tyrannulet Pseudelaenia leucospodia Weißkronentyrann Mosquerito Blanquigrís
Caribbean Elaenia Elaenia martinica Weißkinn-Olivtyrann Fiofío Caribeño
Yellow-bellied Elaenia Elaenia flavogaster Gelbbauch-Olivtyrann Fiofío Ventriamarillo
Large Elaenia Elaenia spectabilis Graubrust-Olivtyrann Fiofío Grande
Noronha Elaenia@ Elaenia ridleyana Noronha-Olivtyrann Fiofío de Noronha
White-crested Elaenia Elaenia albiceps Weißbauch-Olivtyrann Fiofío Crestiblanco
Small-billed Elaenia Elaenia parvirostris Dreibinden-Olivtyrann Fiofío Piquicorto
Olivaceous Elaenia Elaenia mesoleuca Schlichttyrann Fiofío Olivaceo
Slaty Elaenia Elaenia strepera Schiefertyrann Fiofío Plomizo
Planalto Tyrannulet Phyllomyias fasciatus Schuppenkopf-Kleintyrann Mosquerito Oliváceo
Yungas Tyrannulet Phyllomyias weedeni Yungaskleintyrann Mosquerito de las Yungas
Grey-capped Tyrannulet@ Phyllomyias griseocapilla Graukappen-Kleintyrann Mosquerito Coronigrís
Sooty-headed Tyrannulet Phyllomyias griseiceps Russkappen-Kleintyrann Mosquerito Cabecigrís
White-fronted Tyrannulet Phyllomyias zeledoni Zeledonkleintyrann Mosquerito de Zeledon
Rough-legged Tyrannulet Acrochordopus burmeisteri Burmeisterkleintyrann Mosquerito de Burmeister
Greenish Tyrannulet Xanthomyias virescens Grünrücken-Kleintyrann Mosquerito Verdoso
Reiser's Tyrannulet Xanthomyias reiseri Reiserkleintyrann Mosquerito de Reiser
Urich's Tyrannulet@ Xanthomyias urichi Urichkleintyrann Mosquerito de Paria
Sclater's Tyrannulet Xanthomyias sclateri Graubrust-Kleintyrann Mosquerito de Sclater
Plumbeous-crowned Tyrannulet Xanthomyias plumbeiceps Graukronen-Kleintyrann Mosquerito Coroniplomizo
Black-capped Tyrannulet Tyranniscus nigrocapillus Schwarzkappen-Kleintyrann Mosquerito Capirotado
Ashy-headed Tyrannulet Tyranniscus cinereiceps Ohrfleck-Kleintyrann Mosquerito Cenizo
Tawny-rumped Tyrannulet Tyranniscus uropygialis Zimtbürzel-Kleintyrann Mosquerito Culirrufo
Paltry Tyrannulet Zimmerius vilissimus Weißstreif-Kleintyrann Mosquerito Centroamericano
Venezuelan Tyrannulet Zimmerius improbus Küstenkordilleren-Kleintyrann Mosquerito Venezolano
Bolivian Tyrannulet Zimmerius bolivianus Olivkleintyrann Mosquerito Boliviano
Red-billed Tyrannulet Zimmerius cinereicapilla Purpurschnabel-Kleintyrann Mosquerito Piquirrojo
Mishana Tyrannulet@ Zimmerius villarejoi Mishima-Kleintyrann Mosquerito de Villarejo
Slender-footed Tyrannulet Zimmerius gracilipes Schlankfuß-Kleintyrann Mosquerito Patifino
Guianan Tyrannulet Zimmerius acer
Golden-faced Tyrannulet Zimmerius chrysops Goldgesicht-Kleintyrann Mosquerito Caridorado
Choco Tyrannulet Zimmerius albigularis
Loja Tyrannulet Zimmerius flavidifrons
Peruvian Tyrannulet@ Zimmerius viridiflavus Gelbstreif-Kleintyrann Mosquerito Peruano
Cordilleran Flycatcher Empidonax occidentalis Höchland-Schnäppertyrann Mosquero Cordillerano
Yellowish Flycatcher Empidonax flavescens Birkenschnäppertyrann Mosquero Ventriamarillo
Buff-breasted Flycatcher Empidonax fulvifrons Orangebrust-Schnäppertyrann Mosquero Pechicanelo
Black-capped Flycatcher Empidonax atriceps Schwarzkappen-Schnäppertyrann Mosquero Cabecinegro
Cocos Flycatcher@ Nesotriccus ridgwayi Cocos-Insel-Tyrann Mosquerito del Coco
Yellow Tyrannulet Capsiempis flaveola Zitronentyrann Mosquerito Amarillo
Northern Fuscous Flycatcher Cnemotriccus fuscatus Augenstreif-Schnäppertyrann Mosquero Parduzco
Eastern Phoebe Sayornis phoebe Weißbauch-Phoebetyrann Mosquero Fibí
Say's Phoebe Sayornis saya Zimtbauch-Phoebetyrann Mosquero Llanero
Black Phoebe Sayornis nigricans Schwarzkopf-Phoebetyrann Mosquero Negro
Vermilion Flycatcher Pyrocephalus rubinus Purpurtyrann Mosquero Cardenal
Yellow-bellied Chat-Tyrant Silvicultrix diadema Gelbbauch-Schmätzertyrann Pitajo Diademado
Crowned Chat-Tyrant Silvicultrix frontalis Kronenschmätzertyrann Pitajo Coronado
Kalinowski's Chat-Tyrant Ochthoeca spodionota Kalinowski-Schmätzertyrann Pitajo de Kalinowski
Jelski's Chat-Tyrant Ochthoeca jelskii Rostbürzel-Schmätzertyrann Pitajo de Jelski
Golden-browed Chat-Tyrant Silvicutrix pulchella Goldbrauen-Schmätzertyrann Pitajo Cejidorado
Blackish Chat-Tyrant@ Ochthoeca nigrita Schwartzer-Schmätzertyrann Pitajo Negresco
Slaty-backed Chat-Tyrant Ochthoeca cinnamomeiventris Schiefermantel-Schmätzertyrann Pitajo Negro
Maroon-belted Chat-Tyrant@ Ochthoeca thoracica Maronenbrust-Schmätzertyrann Pitajo con cinturón marón
Rufous-breasted Chat-Tyrant Ochthoeca rufipectoralis Orangebrust-Schmätzertyrann Pitajo Pechirrufo
Brown-backed Chat-Tyrant Ochthoeca fumicolor Fahlbrauen-Schmätzertyrann Pitajo Dorsipardo
D'Orbigny's Chat-Tyrant Ochthoeca oenanthoides Graurücken-Schmätzertyrann Pitajo Canela
White-browed Chat-Tyrant Ochthoeca leucophrys Graubauch-Schmätzertyrann Pitajo Gris
Piura Chat-Tyrant@ Ochthoeca piurae Buntflügel-Schmätzertyrann Pitajo de Piura
Tumbes Tyrant@ Ochthoeca salvini Gelbstirntyrann Pitajo de Tumbes
Patagonian Tyrant Colorhamphus parvirostris Patagonienschmätzertyrann Peutrén
Drab Water-Tyrant Ochthornis littoralis Weißbrauentyrann Mosquerito Guardarríos
Streak-throated Bush-Tyrant Myiotheretes striaticollis Streifenkehl-Buschtyrann Birro Grande
Red-rumped Bush-Tyrant Cnemarchus erythropygius Rostbürzel-Buschtyrann Birro Culirrojo
Greater Pewee Contopus pertinax Großer Schnäppertyrann Pibí Tengofrío
Dark Pewee Contopus lugubris Trauerschnäppertyrann Pibí Oscuro
Ochraceous Pewee Contopus ochraceus Ockergelb-Schnäppertyrann Pibí Ocráceo
Western Wood-pewee Contopus sordidulus Westlicher Waldschnäppertyrann Pibí occidental
Eastern Wood-pewee Contopus virens Östlicher Waldschnäppertyrann Pibí Oriental
Tropical Pewee Contopus cinereus Südlicher Waldschnäppertyrann Pibí Tropical
Tumbes Pewee Contopus punensis
Blackish Pewee Contopus nigrescens Dunkelschnäppertyrann Pibí Negruzco
White-throated Pewee Contopus albogularis Weißkehl-Waldschnäppertyrann Pibí Gorgiblanco
Cuban Pewee Contopus caribaeus Kubaschnäppertyrann Pibí Cubano
Jamaican Pewee@ Contopus pallidus
Hispaniolan Pewee Contopus hispaniolensis
Lesser Antillean Pewee Contopus latirostris Kleinantillen-Schnäppertyrann Pibí Puertorriqueño
Tawny-chested Flycatcher Aphanotriccus capitalis Ockerbrust-Schnäppertyrann Mosquero Pechileonado
Black-billed Flycatcher Aphanotriccus audax Schwarzschnabel-Schnäppertyrann Mosquero Piquinegro
Euler's Flycatcher Lathrotriccus euleri Euler-Schnäppertyrann Mosquero de Euler
Grey-breasted Flycatcher Lathrotriccus griseipectus Graubrust-Schnäppertyrann Mosquero Pechigrís
Yellow-bellied Flycatcher Empidonax flaviventris Birkenschnäppertyrann Mosquero Ventriamarillo
Acadian Flycatcher Empidonax virescens Buchenschnäppertyrann Mosquero Verdoso
Alder Flycatcher Empidonax alnorum Erlenschnäppertyrann Mosquero Alisero
Willow Flycatcher Empidonax traillii Weidenschnäppertyrann Mosquero Saucero
White-throated Flycatcher Empidonax albigularis Fahlkehlschnäppertyrann Mosquero Gorgiblanco
Least Flycatcher Empidonax minimus Zwergschnäppertyrann Mosquero Minimo
Hammond's Flycatcher Empidonax hammondii Tannenschnäppertyrann Mosquero de Hammond
American Grey Flycatcher Empidonax wrightii Trockenbusch-Schnäppertyrann Mosquero Gris
American Dusky Flycatcher Empidonax oberholseri Buschland-Schnäppertyrann Mosquero oscuro
Pine Flycatcher Empidonax affinis Kiefernschnäppertyrann Mosquero de los Pinos
Pacific-slope Flycatcher Empidonax difficilis Feuchtwald-Schnäppertyrann Mosquero del Pacifico
Black-tailed Tityra Tityra cayana Schwarzschwanztityra
Masked Tityra Tityra semifasciata Maskentityra
Black-crowned Tityra Tityra inquisitor Kappentityra
Varzea Schiffornis Schiffornis major Zimttrauerkotinga Llorón de Varzea
Brown-winged Schiffornis Schiffornis turdina Bronzeschiffornis
Greenish Schiffornis Schiffornis virescens Einfarbschiffornis
White-throated Kingbird Tyrannus albogularis Burmeistertyrann
Tropical Kingbird Tyrannus melancholicus Trauertyrann
Couch's Kingbird Tyrannus couchii Texastyrann
Cassin's Kingbird Tyrannus vociferans Cassintyrann
Thick-billed Kingbird Tyrannus crassirostris Dickschnabeltyrann
Western Kingbird Tyrannus verticalis Arkansastyrann
Scissor-tailed Flycatcher Tyrannus forficatus Scherentyrann
Fork-tailed Flycatcher Tyrannus savana Gabeltyrann
Eastern Kingbird Tyrannus tyrannus Königstyrann
Grey Kingbird Tyrannus dominicensis Grautyrann
Loggerhead Kingbird Tyrannus caudifasciatus Bahamatyrann Tirano Guatíbere
Giant Kingbird@ Tyrannus cubensis Kubatyrann
White-naped Xenopsaris Xenopsaris albinucha Kappentachuri
Green-backed Becard Pachyramphus viridis Grünrückenbekarde
Yellow-cheeked Becard Pachyramphus xanthogenys
Barred Becard Pachyramphus versicolor Wellenbekarde
Slaty Becard Pachyramphus spodiurus Schieferbekarde
Cinereous Becard Pachyramphus rufus Graubekarde
Chestnut-crowned Becard Pachyramphus castaneus Kastanienbekarde
Cinnamon Becard Pachyramphus cinnamomeus Zimtbekarde
White-winged Becard Pachyramphus polychopterus Weißflügelbekarde
Black-capped Becard Pachyramphus marginatus Kappenbekarde
Black-and-white Becard Pachyramphus albogriseus Elsterbekarde
Grey-collared Becard Pachyramphus major Glanzkopfbekarde
Glossy-backed Becard Pachyramphus surinamus Surinambekarde
Rose-throated Becard Pachyramphus aglaiae Dickkopfbekarde
One-coloured Becard Pachyramphus homochrous Einfarbbeckarde
Pink-throated Becard Pachyramphus minor Rotkehlbekarde
Crested Becard Pachyramphus validus Schopfbekarde
Jamaican Becard@ Pachyramphus niger Jamaikabekarde
White-throated Spadebill Platyrinchus mystaceus Gelbscheitel-Breitschnabeltyrann Picoplano Bigotudo
Golden-crowned Spadebill Platyrinchus coronatus Goldkappen-Breitschnabeltyrann Picoplano Coronado
Yellow-throated Spadebill Platyrinchus flavigularis Gelbkehl-Breitschnabeltyrann Picoplano Gorgiamarillo
White-crested Spadebill Platyrinchus platyrhynchos Silberkopf-Breitschnabeltyrann Picoplano Crestiblanco
Russet-winged Spadebill Platyrinchus leucoryphus Rostflügel-Breitschnabeltyrann Picoplano Alirrufo
Amazonian Royal Flycatcher Onychorhynchus coronatus Kronentyrann
Pacific Royal-Flycatcher Onychorhynchus occidentalis
Atlantic Royal-Flycatcher@ Onychorhynchus swainsoni
Ornate Flycatcher Myiotriccus ornatus Schmucktyrann
Ruddy-tailed Flycatcher Terenotriccus erythrurus Rotschwanztyrann Mosquerito Colirrojo
Tawny-breasted Myiobus Myiobius villosus Gebirgsborstentyrann Moscareta Vellosa
Whiskered Myiobius Myiobius barbatus Gelbbauch-Borstentyrann Moscareta Barbada
Black-tailed Myiobius Myiobius atricaudus Schwarzschwanz-Borstentyrann Moscareta Colinegra
Flavescent Flycatcher Myiophobus2 flavicans Gelbbürzel-Schnäppertyrann Mosquero Amarillo
Orange-crested Flycatcher Myiophobus2 phoenicomitra Olivrücken-Schnäppertyrann Mosquero Crestinaranja
Unadorned Flycatcher Myiophobus2 inornata Zimtflügel-Schnäppertyrann Mosquero Sencillo
Roraiman Flycatcher Myiophobus2 roraimae Tepuischnäppertyrann Mosquero del Roraima
Orange-banded Flycatcher Nephelomyias lintoni Orangeband-Schnäppertyrann Mosquero de Linton
Handsome Flycatcher Nephelomyias pulcher Graukronen-Schnäppertyrann Mosquero Hermoso
Ochraceous-breasted Flycatcher Nephelomyias ochraceiventris Ockerhals-Schnäppertyrann Mosquero pechiocre
Olive-chested Flycatcher Myiophobus cryptoxanthus Grauflecken-Schnäppertyrann Mosquera Pechioliva
Bran-colored Flycatcher Myiophobus fasciatus Rostschnäppertyrann Mosquero Estriado
Belted Flycatcher Xenotriccus callizonus Brustband--Schnäppertyrann Mosquero Fajado
Pileated Flycatcher@ Xenotriccus mexicanus Schopfschnäppertyrann Mosquero del Balsas
Cinnamon Flycatcher Pyrrhomyias cinnamomeus Zimttyrann Birro Chico
NorthernTufted Flycatcher Mitrephanes phaeocercus Gelbbauch-Schnäppertyrann Mosquero Moñudo Común
Olive Flycatcher Mitrephanes olivaceus Olivbauch-Schnäppertyrann Mosquero Moñudo Oliváceo
Olive-sided Flycatcher Contopus cooperi Olivflanken-Schnäppertyrann Pibí Boreal
Smoke-colored Pewee Contopus fumigatus Schieferschnäppertyrann Pibí Ahumado
Galapagos Flycatcher@ Myiarchus magnirostris Galapagostyrann
Grenada Flycatcher Myiarchus nugator Grenadatyrann
Rufous-tailed Flycatcher@ Myiarchus validus Rorschwanztyrann
La Sagra's Flycatcher Myiarchus sagrae Sagratyrann
Stolid Flycatcher Myiarchus stolidus Dickkopftyrann
Puerto Rican Flycatcher Myiarchus antillarum Antillentyrann
Lesser Antillean Flycatcher Myiarchus oberi Zimtflügeltyrann
Flammulated Flycatcher@ Deltarhynchus flammulatus Deltaschnabel
Lesser Kiskadee Philohydor lictor Liktor
Great Kiskadee Pitangus sulphuratus Bentevi
Boat-billed Flycatcher Megarynchus pitangua Bauchschnabeltyrann
Rusty-margined Flycatcher Myiozetetes cayanensis Rotschwingentyrann
Social Flycatcher Myiozetetes similis Rotkrontyrann
Grey-capped Flycatcher Myiozetetes granadensis Grauscheiteltyrann
Dusky-chested Flycatcher Myiozetetes luteiventris Weißstirntyrann
White-bearded Flycatcher@ Phelpsia inornata Weißbarttyrann
Yellow-throated Flycatcher Conopias parvus Kopfbindentyrann
White-ringed Flycatcher Conopias albovittatus
Three-striped Flycatcher Conopias trivirgatus Dreistreifentyrann
Lemon-browed Flycatcher Conopias cinchoneti Gelbringtyrann
Golden-bellied Flycatcher Myiodynastes hemichrysus Goldbauchtyrann
Golden-crowned Flycatcher Myiodynastes chrysocephalus Goldkrontyrann
Baird's Flycatcher Myiodynastes bairdii Samtstirntyrann
Streaked Flycatcher Myiodynastes maculatus Streifentyrann
Sulphur-bellied Flycatcher Myiodynastes luteiventris Weißstirntyrann
Piratic Flycatcher Legatus leucophaius Legat
Variegated Flycatcher Empidonomus varius Fleckentyrann
Crowned Slaty-Flycatcher Griseotyrannus aurantioatrocristatus Inkatyrann
Sulphury Flycatcher Tyrannopsis sulphurea Schwefeltyrann
Snowy-throated Kingbird Tyrannus niveigularis Schneekehltyrann
Southern Antpipit Corythopis delalandi Südlicher Brustbandtyrann Mosquero Terrestre Sureño
Ringed Antpipit Corythopis torquatus Nördlicher Brustbandtyrann Mosquero Terrestre Norteño
Pelzeln's Tody-Tyrant@ Snethlagea inornata Pelzelntodityrann Titirijí de Pelzeln
Black-throated Tody-Tyrant Hemitriccus granadensis Schwarzkehl-Todityrann Titirijí Gorginegro
Buff-breasted Tody-Tyrant@ Hemitriccus mirandae Ockerbauch-Todityrann Titirijí de Miranda
Cinnamon-breasted Tody-Tyrant Hemitriccus cinnamomeipectus Zimtbrust-Todityrann Titirijí Pechicanelo
Kaempfer's Tody-Tyrant@ Hemitriccus kaempferi Ockerbrust-Todityrann Titirijí de Kaempfer
Buff-throated Tody-Tyrant Hemitriccus rufigularis Graukappen-Todityrann Titirijí Gorgirrufo
Fork-tailed Pygmy-Tyrant@ Hemitriccus furcatus Gabelschwanz-Todityrann Titirijí Tijereta
Spotted Tody-Flycatcher Todirostrum maculatum Fleckenbrust-Todityrann Titirijí Moteado
Grey-headed Tody-Flycatcher@ Todirostrum poliocephalum Gelbzügel-Todityrann Titirijí Cabacigrís
Common Tody-Flycatcher Todirostrum cinereum Graugelb-Todityrann Titirijí Común
Maracaibo Tody-Flycatcher@ Todirostrum viridanum Kurzschwanz-Todityrann Titirijí de Maracaibo
Painted Tody-Flycatcher Todirostrum pictum Schwarzflecken-Todityrann Titirijí Pintado
Yellow-browed Tody-Flycatcher Todirostrum chrysocrotaphum Goldbrauen-Todityrann Titirijí Cejiamarillo
Black-headed Tody-Flycatcher Todirostrum nigriceps Schwarzkopf-Todityrann Titirijí Cabecinegro
Brownish Twistwing Cnipodectes subbrunneus Drehschwingentyrann Mosquero Pardo
Large-headed Flatbill Ramphotrigon megacephalum Gelbbrauen-Breitschnabeltyrann Picoplano Cabezón
Dusky-tailed Flatbill Ramphotrigon fuscicauda Dunkelschwanz-Breitschnabeltyrann Picoplano Colioscuro
Rufous-tailed Flatbill Ramphotrigon ruficauda Rotschwanz-Breitschnabeltyrann Picoplano Colirrufo
Eye-ringed Flatbill Rhynchocyclus brevirostris Augenring-Breitschnabeltyrann Picoplano de Anteojos
Pacific Flatbill Rhynchocyclus pacificus Pazifik Breitschnabeltyrann Picoplano del Pacífico
Olivaceous Flatbill Rhynchocyclus olivaceus Oliv-Breitschnabeltyrann Picoplano Oliváceo
Fulvous-breasted Flatbill Rhynchocyclus fulvipectus Ockerbrust-Breitschnabeltyrann Picoplano Pechirrufo
Yellow-olive Flatbill Tolmomyias sulphurescens Olivscheitel-Breitschnabeltyrann Picoplano Sulfuroso
Zimmer's Flatbill Tolmomyias assimilis Spiegel-Breitschnabeltyrann
Grey-crowned Flatbill Tolmomyias poliocephalus Grauscheitel-Breitschnabeltyrann Picoplano Cabecigrís
Ochre-lored Flatbill Tolmomyias flaviventris Gelbbauch-Breitschnabeltyrann Picoplano Pechiamarillo
Orange-eyed Flatbill Tolmomyias traylori Orangeaugen-Breitschnabeltyrann Picoplano Ojinaranja
Cinnamon-crested Spadebill Platyrinchus saturatus Zimtkopf-Breitschnabeltyrann Picoplano Cresticanela
Stub-tailed Spadebill Platyrinchus cancrominus Kurzschwanz-Breitschnabeltyrann Picoplano Rabón
Cinnamon Attila Attila cinnamomeus Zimtattilatyrann Atila Canelo
Ochraceous Attila Attila torridus Ockerattilatyrann Atila Ocre
Citron-bellied Attila Attila citriniventris Gelbbauch-Attilatyrann Atila Citrino
White-eyed Attila Attila bolivianus Weißaugen-Attilatyrann Atila Ojiblanco
Grey-hooded Attila@ Attila rufus Streifenkopf-Attilatyrann Atila Encapuchado
Flammulated Attila Attila flammulatus Feuerfarben-Attilatyrann Atila Flamulado
Bright-rumped Attila Attila spadiceus Gelbbürzel-Attilatyrann Attila Polimorio
Rufous Casiornis Casiornis rufus Zimtrücken-Roteltyrann Burlisto Castaña
Ash-throated Casiornis@ Casiornis fuscus Braunrücken-Röteltyrann Burlisto Gorgigrís
Amazonian Greyish Mourner Rhytipterna frederici Amazonia-Grauschmucktyrann Plañidera Gris de Amazonia
Rufous Mourner Rhytipterna holerythra Zimtschmucktyrann Plañidera Rojiza
Pale-bellied Mourner Rhytipterna immunda Hellbauch-schmucktyrann Plañidera Pálida
Eastern Sirystes Sirystes sibilator Östiger-Sirystestyrann Mosquero Silbador Oriental
Rufous Flycatcher@ Myiarchus semirufus Küstentyrann
Yucatan Flycatcher Myiarchus yucatanensis Yucatantyrann
Sad Flycatcher@ Myiarchus barbirostris Jamaikatyrann
Dusky-capped Flycatcher Myiarchus tuberculifer Kappentyrann
Swainson's Flycatcher Myiarchus swainsoni Swainsontyrann
Venezuelan Flycatcher Myiarchus venezuelensis Venezuelatyrann
Panama Flycatcher Myiarchus panamensis Panamatyrann
Short-crested Flycatcher Myiarchus ferox Kurzschopftyrann
Pale-edged Flycatcher Myiarchus cephalotes Taczanowskityrann
Sooty-crowned Flycatcher Myiarchus phaeocephalus Graustirntyrann
Apical Flycatcher@ Myiarchus apicalis Saumschwanztyrann
Ash-throated Flycatcher Myiarchus cinerascens Graukehltyrann
Nutting's Flycatcher Myiarchus nuttingi Blaßkehltyrann
Great Crested Flycatcher Myiarchus crinitus Schnäppertyrann
Brown-Crested Flycatcher Myiarchus tyrannulus Cayennetyrann
Double-banded Pygmy-Tyrant Lophotriccus vitiosus Grau-Schuppenkopftyrann Cimerillo Bilistado
Helmeted Pygmy-Tyrant Lophotriccus galeatus Helm-Schuppenkopftyrann Cimerillo de Casquete
Pale-eyed Pygmy-Tyrant Atalotriccus pilaris Blassaugen-Zwergtyrann Mosquerito Ojiblanco
Rufous-crowned Tody-Flycatcher Poecilotriccus ruficeps Rostkappen-Todityrann Titirijí Capirrufo
Lulu's Tody-Flycatcher@ Poecilotriccus luluae Lulutodityrann Titirijí de Lulu
Black-and-white Tody-Flycatcher Poecilotriccus capitalis Schwarzweiß-Todityrann Titirijí Pío
White-cheeked Tody-Flycatcher@ Poecilotriccus albifacies Weißwangen-Todityrann Titirijí Cariblanco
Slate-headed Tody-Flycatcher Poecilotriccus sylvia Graukopf-Todityrann Titirijí Grís
Buff-cheeked Tody-Flycatcher@ Poecilotriccus senex Ockerwangen-Todityrann Titirijí Carirrosa
Ruddy Tody-Flycatcher Poecilotriccus russatus Rostgesicht-Todityrann Titirijí Bermejo
Ochre-faced Tody-Flycatcher Poecilotriccus plumbeiceps Ockergesicht-Todityrann Titirijí Cabecicanela
Smoky-fronted Tody-Flycatcher Poecilotriccus fumifrons Graustirn-Todityrann Titirijí Cabecigrís
Rusty-fronted Tody-Flycatcher Poecilotriccus latirostris Rostzügel-Todityrann Titirijí Frentirrojo
Golden-winged Tody-Flycatcher Poecilotriccus calopterus Goldflügel-Todityrann Titirijí Alidorado
Black-backed Tody-Flycatcher Poecilotriccus pulchellus Weißzügel-Todityrann Titirijí Dorsinegro
Northern Bentbill Oncostoma cinereigulare Graukehl-Krummschnabeltyrann Mosquerito Piquicurvo Norteño
Southern Bentbill Oncostoma olivaceum Gelbkehl-Krummschnabeltyrann Mosquerito Piquicurvo Sureño
Black-chested Tyrant Taeniotriccus andrei Schwarzschopf-Todityrann Mosquero Pechinegro
Eye-ringed Tody-Tyrant@ Hemitriccus orbitatus Augenring-Todityrann Titirijí de Anteojos
Snethlage's Tody-Tyrant Snethlagea minor Kleintodityrann Titirijí de Snethlage
Brown-breasted Bamboo-Tyrant@ Hemitriccus obsoletus Weißbrust Todityrann Titirijí Pechipardo
Johannes's Tody-Tyrant Hemitriccus iohannis Braunzügel-Todityrann Titirijí de Johannes
White-eyed Tody-Tyrant Hemitriccus zosterops Weißaugen-Todityrann Titirijí Ojiblanco
Boat-billed Tody-Tyrant Hemitriccus josephinae Grauwangen-Todityrann Titirijí de Josefina
Stripe-necked Tody-Tyrant Hemitriccus striaticollis Streifenkehl-Todityrann Titirijí Gorgiestriado
Hangnest Tody-Tyrant@ Hemitriccus nidipendulus Grünrücken-Todityrann Titirijí de Wied
Yungas Tody-Tyrant@ Snethlagea spodiops Yungas-Todityrann Titirijí Boliviano
Drab-breasted Bamboo-Tyrant Hemitriccus diops Weißstern-Todityrann Titirijí Pechigrís
Pearly-vented Tody-Tyrant Myiornis margaritaceiventer Perlbauch-Todityrann Titirijí Perlado
Flammulated Bamboo-Tyrant Hemitriccus flammulatus Streifenbrust-Todityrann Titirijí Flamulado
Black-fronted Ground-Tyrant Muscisaxicola frontalis Schwarzstirntyrann
Andean Negrito Lessonia oreas Oreastyrann
Austral Negrito Lessonia rufa Sporntyrann
Cinereous Tyrant Knipolegus striaticeps Schwarzmasken-Dunkeltyrann Viudita Chaqueña
Hudson's Black-Tyrant Knipolegus hudsoni Weißflanken-Dunkeltyrann Viudita Patagona
Amazonian Black-Tyrant Knipolegus poecilocercus Várzeadunkeltyrann Viudita Amazónica
Andean Tyrant Knipolegus signatus Andendunkeltyrann Viudita Andina
Blue-billed Black-Tyrant Knipolegus cyanirostris Einfarbdunkeltyrann Viudita Picoceleste
Rufous-tailed Tyrant Knipolegus poecilurus Fahlbauchdunkeltyrann Viudita Colirrufa
Slaty Riverside Tyrant Knipolegus orenocensis Schiefrig Flussufer-dunkeltyrann Viudita Ribereña de Color Pizzara
White-winged Black-Tyrant Knipolegus aterrimus Weißspiegel-Dunkeltyrann Viudita Aliblanca
Velvety Black-Tyrant@ Knipolegus nigerrimus Kurzschopf-Dunkeltyrann Viudita Aterciopelada
Crested Black-Tyrant Knipolegus lophotes Haubendunkeltyrann Viudita Copetona
Spectacled Tyrant Hymenops perspicillatus Brillendunkeltyrann Viudita Picoplata
Pied Water-Tyrant Fluvicola pica Elsterwassertyrann Viudita Pía
Black-backed Water-Tyrant Fluvicola albiventer Schwarzrücken-Wassertyrann Viudita Dorsinegra
Brazilian Water-tyrant@ Fluvicola nengeta Graurücken-Wassertyrann Viudita Enmascarada
White-headed Marsh-Tyrant Arundinicola leucocephala Weißkopf-Wassertyrann Viudita Cabeciblanca
Long-tailed Tyrant Colonia colonus Weißkappen-Schleppentyrann Mosquero Colilargo
Cock-tailed Tyrant Alectrurus tricolor Hahnenschwanztyrann Yetapá Chico
Strange-tailed Tyrant Alectrurus risora Rotkehl-Schleppentyrann Yetapá Acollarado
Streamer-tailed Tyrant Gubernetes yetapa Kehlband-Schleppertyrann Yetapá Grande
Yellow-browed Tyrant Satrapa icterophrys Goldtyrann Mosquero Cejiamarillo
Short-tailed Field-Tyrant Muscigralla brevicauda Stummelschwanztyrann Dormilona Colicorta
Cliff Flycatcher Hirundinea ferruginea Schwalbentyrann
Swallow Flycatcher Hirundinea bellicosa
Cattle Tyrant Machetornis rixosa Stelzentyrann
Shear-tailed Grey-Tyrant Muscipipra vetula Kerbschwanztyrann Viudita Coloda
Rufous-tailed Attila Attila phoenicurus Graukopf-Attilatyrann Atila Cabecigris
Rufous-webbed Bush-Tyrant Polioxolmis rufipennis Rostspiegel-Buschtyrann Birro Alirrufo
Santa Marta Bush-Tyrant@ Myiotheretes pernix Santa-Marta-Buschtyrann Biro de Santa Marta
Smoky Bush-Tyrant Myiotheretes fumigatus Rußbuschtyrann Birro Ahumado
Rufous-bellied Bush-Tyrant Myiotheretes fuscorufus Rostbinden-Buschtyrann Birro Ventirrufo
Fire-eyed Diucon Xolmis pyrope Feueraugen-Nonnentyrann Diucón
Grey Monjita Xolmis cinereus Bartstreif-Nonnentyrann Monjita Grís
Black-crowned Monjita Xolmis coronatus Schwarzkappen-Nonnentyrann Monjita Coronado
White-rumped Monjita Xolmis velatus Weißbinden-Nonnentyrann Monjita Velada
White Monjita Xolmis irupero Weiß-Nonnentyrann Monjita Blanca
Rusty-backed Monjita Xolmis rubetra Rotrücken-Nonnentyrann Monjita Castaña
Salinas Monjita@ Xolmis salinarum Weißnacken-Nonnentyrann Monjita Salinera
Black-and-white Monjita Heteroxolmis dominicana Schwarzschwanz--Nonnentyrann Monjita Dominicana
Chocolate-vented Tyrant Neoxolmis rufiventris Hellschulter-Nonnentyrann Monjita Chocolate
Black-billed Shrike-Tyrant Agriornis montanus Schwarzschnabel-Hakentyrann Gaucho Serrano
White-tailed Shrike-Tyrant Agriornis albicauda Weißschwanz-Hakentyrann Gaucho Andino
Great Shrike-Tyrant Agriornis lividus Schwarzschwanz-Hakentyrann Gaucho Grande
Grey-bellied Shrike-Tyrant Agriornis micropterus Weißbraun-Hakentyrann Gaucho gris
Lesser Shrike-Tyrant Agriornis murinus Kleinhakentyrann Gaucho Chico
Spot-billed Ground-Tyrant Muscisaxicola maculirostris Schnabelfleck-Grundtyrann Dormilona Chica
Little Ground-Tyrant Muscisaxicola fluviatilis Tiefland-Grundtyrann Dormilona Enana
Dark-faced Ground-Tyrant Muscisaxicola maclovianus Maskengrundtyrann Dormilona Carinegra
Cinnamon-bellied Ground-Tyrant Muscisaxicola capistratus Zügeltyrann Dormilona Canela
Rufous-naped Ground-Tyrant Muscisaxicola rufivertex Rotnacken-Grundtyrann Dormilona Nuquirroja
Puna Ground-Tyrant Muscisaxicola juninensis Punatyrann Dormilona Puneña
White-browed Ground-Tyrant Muscisaxicola albilora Rostkäppe-Grundtyrann Dormilona Cejiblanca
Paramo Ground-Tyrant Muscisaxicola alpinus Felsentyrann
Taczanowski's Ground-Tyrant Muscisaxicola griseus Felsentyrann
Cinereous Ground-Tyrant Muscisaxicola cinereus Graunackentyrann
White-fronted Ground-Tyrant Muscisaxicola albifrons Klippentyrann
Ochre-naped Ground-Tyrant Muscisaxicola flavinucha Gelbnackentyrann
Atlantic Greyish Mourner Rhytipterna simplex Brazil-Grauschmucktyrann Plañidera Gris Atlantica
Western Sirystes Sirystes albogriseus Westiger-Sirystestyrann Mosquero Silbador Occidental
Black Riverside Tyrant Knipolegus sclateri Schwarz Flussufer-dunkeltyrann Viudita Ribereña Negro
Xingu Riverside Tyrant@ Knipolegus xinguensis Xingu Flussufer-dunkeltyrann Viudita Ribereña de Xingu
Sao Francisco Black-Tyrant@ Knipolegus franciscanus San Francisco Dunkeltyrann Viudita del Rio São Francisco
Ecuadorian Water-tyrant Fluvicola atripennis Ecuador-Wassertyrann Viudita de Ecuador
Rufescent Flycatcher Myiophobus rufescens
Hispaniolan Loggerhead Kingbird Tyrannus gabbii
Puerto Rican Loggerhead Kingbird Tyrannus taylori
Duida Flycatcher Cnemotriccus duidae Duida-Schnäppertyrann Mosquero del Duida
Southern Dusky Flycatcher Cnemotriccus bimaculatus Südliche Augenstreif-Schnäppertyrann Mosquero Parduzco del Sur
Darwin's Flycatcher@ Pyrocephalus nanus Galapagos Rubintyrann Mosquero de Galapagos
Rufous-browed Chat-Tyrant@ Ochthoeca superciliosa Rotaugenbrauen-Schmätzertyrann Pitajo con Ceja Rufo
White-bellied Tody-Tyrant Hemitriccus griseipectus Weißbauch-Todityrann Titirijí Ventriblanco
Zimmer's Tody-Tyrant Snethlagea minima Zwergtodityrann Titirijí de Zimmer
Yellow-margined Flatbill Tolmomyias flavotectus Flügelspiegel-Breitschnabeltyrann Picoplano Aliamarillo
Northern Royal Flycatcher Onychorhynchus mexicanus Mosquero Real Centroamericano
Sulphur-rumped Myobius Myiobius sulphureipygius Schwefelbürzel-Borstentyrann Moscareta Culiamarilla
Rufous Twistwing Cnipodectes superrufus Rötel-Drehschwingentyrann Mosquero Rufo

Help with Searching

My work on birds is carried out in a huge database, where I can have all records open at once. However, converting details on over 10,000 species of birds at once into html is not possible, so the information in my database can be accessed via a search engine, or by going to a family group.

Here is some advice on searching. You may like to try the examples cited below to get experience with searching.

You can search on Scientific Name (for example, “Rallus longirostris”); or on English Name (for example, “Clapper Rail”); or on French Name “Râle gris”; or German Name (for example, “Klapperralle”); or Spanish Name (for example “Rascón Piquilargo”). You can search on only one of these at a time. If the search finds a unique match, it will display full details of the species. Note that some of the fields, which may contain large amounts of information, require you to click on a “Click to see full text” to view the information in a separate window.

If the search finds more than one match, it will display all species that match the search term. For example, if you type just “Rallus” against Scientific Name, the detail of all birds in the genus Rallus will be displayed. You are warned against typing a search term that will produce hundreds of records, such as “Flycatcher” under English Name, as the resulting list may overwhelm your computer’s memory.

If you enter a search term under English Synonym ( for example, “Little Cassowary”), if the search finds a unique match, it will display the details of the species to which this name relates (in this case “Dwarf Cassowary” Casuarius bennettii). If the search term finds more than one match among English Synonyms, it will display all species that have a match with the search term ( for example, try just “Cassowary”. This will list all species that have an English synonym that includes the word “Cassowary”.)

You can also search by Scientific Synonym. For example, if you type “Scolopax obscura”, the following record will be displayed:
Scolopax obscura S.G.Gmelin,1784,Reise durch Russland zur Untersuchung der drey Reiche,3,p.90,pl.17. (Shore of Caspian Sea). (= R.a.aquaticus)

The search may retrieve more than one record. For example, if you search for “Rallus gularis”, you will get both the following records:
Rallus gularis Horsfield,1821,Transactions of the Linnaean Society of London,13,pt.1,p.196.(Java.), which is the basis of Gallirallus striatus gularis; and
Rallus gularis Lesson(ex Cuvier MS),”1831”,Traité d'Ornithologie(1830),p.536. (Madagascar). Not Rallus gularis of Horsfield,1821. (= D.c.cuvieri), which is a synonym, though not available because it is pre-occupied, of Dryolimnas cuvieri cuvieri.

Of course if you use a single word as a search term, such as “Hypotaenidia”, your search will produce all synonyms containing this term.

You should be aware that I have reproduced exactly the name as it was cited by the original author. For example, Gallirallus was originally proposed by Lafresnaye,1841 as “Galli-rallus”. And the ligature “æ” was widely used before the twentieth century, as in “Anser cærulescens Bonnaterre,1790”.
I am in the process of going through my file and replacing all instances of spelling which deviate from the modern spelling with, for example, “Gallirallus [as Galli-rallus] Lafresnaye,1841”.
Another problem is that where a citation has abbreviated the name, the abbreviated portions of the name are reproduced in brackets. For example, in G. R. Gray, 1844-49, the genus was abbreviated to the first letter; thus we find C[achinna] herpetotheres.

If you enter a term under Generic Name, if a unique match is found, it should display a single record. For example, if you enter “Rallus”, the following will be displayed:
Rallus Linnaeus,1758,Systema Naturae....editio decima,tom.1,pars 1,p.153.Type,by subsequent designation (Fleming,1821,Memoirs of the Wernerian Natural History Society,3,p.176.),Rallus aquaticus Linnaeus,1758.

Note that this is case-sensitive, for example if you type Rallus, the citation for “Gallirallus” will not be displayed, nor that for “Laterallus”.

Since my checklist is extensively annotated, this search will also display any notes that apply to a generic name. For example, if you searched for “Lyrurus”, the following will be produced:
Lyrurus Swainson,”1831”,in Swainson & Richardson,Fauna Boreali-Americana,2(1832),p.497.Type,by original designation,Tetrao tetrix Linnaeus,1758.
Note!:Madge & McGowan,2002,Pheasants,Partridges and Grouse,p.368 resurrect Lyrurus as a genus:"Though often absorbed within Tetrao,the two species of black grouse form a distinctive pair...both Lyrurus have quite ornate,peculiarly twisted tails and
(ctd!) indulge in communal lekking, which differs considerably from the often solitary "popping" of forest-living capercaillies."

Searching for a Subgeneric name is similar. For example, if you enter “Tricholimnas”, you will get:
Tricholimnas Sharpe,1893,Bulletin of the British Ornithologists' Club,1,p.28.Type,by original designation,Tricholimnas lafresnayanus (Verreaux) = Gallirallus lafresnayanus J. Verreaux & Des Murs,1860.
And as is usual with subgeneric names, a following note:
Note>:Tricholimnas contains only G.lafresnayanus.

Finally, you can search on Generic or Subgeneric Synonym. If you type “Nesolimnas”, you will get:
Nesolimnas Andrews,1896,Novitates Zoologicae,3,pp.260,266.Type,by monotypy,Rallus dieffenbachii G.R.Gray,1843. (= Hypotaenidea)
The entry on brackets indicates that this is a synonym of the subgeneric name Hypotaenidea.

Note that such searches will not infrequently produce more than one result. This will include cases where a name was originally cited as a Nomen nudum (that is, no type species was designated), and later cited with a valid type species. It will also include cases of Homonyms, where the later name will be marked “Not….”.

If you have any further queries, please email jpenhall@bigpond.net.au